Masz tę moc zmienić jutro - bezpłatne konsultacje, warsztaty i szkolenia - KIS Piaseczno
Masz tę moc zmienić jutro - bezpłatne konsultacje, warsztaty i szkolenia - KIS Piaseczno

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Masz tę moc zmienić jutro”. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Piaseczno nieaktywnych zawodowo lub planujących przekwalifikowanie się.

W programie bezpłatne konsultacje, warsztaty oraz szkolenia:
– indywidualne poradnictwo zawodowe
– wspieranie w powrocie na rynek pracy
– budowanie indywidualnego wizerunku
– rola mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy
– efektywna komunikacja interpersonalna
– asertywność
– radzenie sobie ze stresem
– autoprezentacja
– wizaż i stylizacja
– inne spotkania z zakresu rozwoju osobistego

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie.

Start: kwiecień 2024 roku.

Zapisy i informacje:
tel.: 736 344 575 (Marta)
mail: kis@mgops.piaseczno.eu