Milion na opiekę nad zwierzętami

1463
psy z Palucha do adopcji

Gmina Piaseczno realizuje szereg zadań w zakresie opieki nad zwierzętami. Przykładamy dużo uwagi do jakości opieki  i nie szczędzimy na to zadanie środków.

Gmina Piaseczno realizuje zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz dzikimi w oparciu o przepisy prawa, które regulują te kwestie.

– Nie ograniczamy się oczywiście do minimalnego zakresu naszych obowiązków i wielokrotnie udowadnialiśmy, że troska o los zwierząt znacznie wykracza poza to, co narzucają nam przepisy – podkreśla II Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak.

Gmina zleca różnym podmiotom realizację poszczególnych usług w zakresie opieki nad zwierzętami. Ich wykonawcy są wyłaniani w oparciu o przepisy prawa, podobnie jak zawierane umowy.
Usługa polegająca na odławianiu zwierząt bezdomnych w roku 2021 na terenie gminy Piaseczno jest realizowana na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego wykonawcą. Procedura taka jest przeprowadzana każdego roku. Na rok 2018 oferty złożyły dwie firmy: Animal Rescue oraz Prima-Vet. Na rok 2019 i 2020 oferty złożyła tylko 1 firma – Animal Rescue.

Pod koniec 2020 roku oferty na usługę odławiania i transportu zwierząt domowych ponownie złożyły dwie firmy: Animal Rescue oraz Prima-Vet.  Zgodnie z  zapisami pytania ofertowego wybór usługodawcy został dokonany w oparciu o cenę oferty (90%) oraz deklarowany czas dojazdu (10%). Wyższą punktację uzyskała oferta firmy Prima-Vet.
Umowa zawarta z tą firmą opiewa na konkretne kwoty za odłowienie i transport pojedynczego psa i kota. Określona zostaje też maksymalna kwota przewidziana na realizację tego zadania. W roku 2021 wynosi ona 120 tys. zł. Za odłowienie zwierzęcia gmina płaci 150 zł, a za transport do schroniska 100 zł. netto.

– Oczywiście w sytuacji, gdyby przewidziana na to zadanie kwota wyczerpała się przed końcem roku, nadal realizowalibyśmy usługę dokładając na to zadanie środki z budżetu – zaznacza II Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak.

Odłowione na terenie Gminy Piaseczno zwierzęta trafiają do warszawskiego Schroniska na Paluchu. Umowę na tę usługę Gmina Piaseczno podpisała z Miastem Stołecznym Warszawa, które zarządza schroniskiem. Na realizację tej umowy przewidziano kwotę 700 tys. złotych, przy czym Gmina płaci schronisku 2,5 tys. zł za powierzonego psa oraz 700 zł za kota, niezależnie od tego jak długo zwierzę pozostanie w schronisku.

Dodatkowo Gmina Piaseczno ma podpisaną umowę na odławianie i pomoc dzikim zwierzętom. To zadanie realizuje w roku 2021, podobnie jak w latach ubiegłych, firma Animal Rescue. Maksymalna kwota na realizację tego zadania wynosi 120 tys. zł. Stawki za pomoc udzieloną każdemu zwierzęciu zależą od zakresu udzielonej pomocy oraz wagi zwierzęcia.

W ramach opieki nad zwierzętami Gmina Piaseczno realizuje też program zapobiegania bezdomności zwierząt.

– Każdego roku finansujemy zabiegi kastracji, sterylizacji oraz chipowania psów i kotów. W 2020r. wszczepiono 419 chipów oraz wykonano ponad 500 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt domowych i kotów wolno żyjących. Zaczynamy obserwować wyniki konsekwentnie prowadzonych przez gminę w tym zakresie działań w postaci mniejszej liczby odławianych bezdomnych psów i kotów – zaznacza Hanna Kułakowska-Michalak.

Łącznie na opiekę nad zwierzętami rocznie zabezpieczamy ponad 1 mln zł.