Mobilne centrum jakości powietrza w Straży Miejskiej

4583

W ramach pozyskanego dofinansowania z “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019zrealizowane zostało zadanieZakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Gminie Piaseczno“.

Zgłoszone zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W wyniku jego realizacji zakupiono:
1) dron do analizy spalin z kominów gospodarstw domowych,
2) ręczne laboratorium do analizy składu spalin z kominów,
3) przyczepę pomiarową przystosowaną do transportu samochodem jako mobilnego centrum pomiaru jakości powietrza i wykrywania nielegalnego spalania odpadów,
4) system do kalibracji zestawów pomiarowych do wykrywania nielegalnej emisji,
5) wilgotnościomierz młotkowy.

Wszystkie elementy systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza trafiły do Straży Miejskiej w Piasecznie. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 60 900,00 zł.

Udzielona pomoc finansowa została przeznaczona na działanie bezpośrednio służące poprawie jakości powietrza, które jest celem głównym “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Mobilne centrum jakości powietrza w Straży Miejskiej