Modernizacja Poniatówki. Na zdjęciu zabytkowy dworek.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno otrzymała 3 600 000 zł dotacji od samorządu Mazowsza na remont i przebudowę zabytkowego dworku „Poniatówka”.

Samorząd Mazowsza wsparł modernizację „Poniatówki”. Na remont i przebudowę zabytkowego dworku w parku miejskim Mazowsze przekazało Gminie Piaseczno 3,6 mln złotych.

Poniatówka z dofinansowaniem Mazowsza
Podpisanie dokumentów dotyczących dofinasowania nastąpiło 9 sierpnia 2022 r. / foto Urząd Marszałkowski

Inwestycja, która rozpoczęła się na początku bieżącego roku ma na celu przywrócenie zabytkowi dawnego blasku. Po modernizacji w budynku będzie działała filia Muzeum Piaseczna. Na parterze zostanie też utworzona niewielka kawiarnia.

Prace już trwają

Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w maksymalnym stopniu zachowane zostaną istniejące elementy budynku i odtworzone te, które uległy całkowitemu zniszczeniu, ale są widoczne na przykład na zachowanych fotografiach.

Modernizacja Poniatówki
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Rewitalizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje prace budowlane, w tym również te, które mają zabezpieczyć budynek i przywrócić jego dawny wygląd. W dalszej kolejności zajmiemy się renowacją niezwykle cennych polichromii, które zostały odkryte na ścianach budynku podczas prac badawczych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Drewniane czy metalowe detale, na przykład balustrady schodów czy zdobienia ganku, zostały zdemontowane i przekazane do renowacji specjalistycznym pracowniom.

Modernizacja Poniatówki
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W ramach prac budowlanych zostaną odtworzone między innymi drzwi i okna, które kiedyś znajdowały się w elewacji budynku. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa z XVII i XIX wieku ma z kolei zostać odrestaurowana. Podobnie piece kaflowe, zabytkowe posadzki czy klatka schodowa wraz z balustradami. Wzmocniona zostanie też więźba dachowa i wykonane będzie nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską. Wykonawca zajmie się też izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych.

Finansowe wsparcie

Inwestycja ma kosztować blisko 6,7 mln złotych, więc wsparcie samorządu Mazowsza pokryje ponad połowę tych kosztów.

– To konieczna inwestycja, dzięki której „Poniatówka” odzyska swój dawny blask i stanie się wizytówką miasta. Co więcej będzie cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia – zauważa radny Sejmiku Mazowieckiego Piotr Kandyba.

– Do tej pory udało nam się wesprzeć tysiące inwestycji o różnym charakterze – infrastrukturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych czy sportowych. Przed nami kolejne. Tylko w tym roku na nasze autorskie programy wsparcia przeznaczyliśmy ok. 350 mln zł – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszczuk.

Zgodnie z planem modernizacja “Poniatówki” powinna się zakończyć w pierwszej połowie 2024 roku.

Piaseczno odNowa logo

Logotypy Mazowsze dla równomiernego rozwoju