Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zalesiu Górnym

3040
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zalesiu Górnym. na zdjęciu brama wejściowa na boisko w Zalesiu Górnym.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina realizuje modernizację placu sportowego w Zalesiu Górnym. Koncepcja obejmuje rozbudowę istniejącej infrastruktury. Pierwsze prace zostały już zakończone.

Gmina Piaseczno opracowała koncepcję zagospodarowania tzw. placu sportowego w Zalesiu Górnym między ulicami Pionierów i Białej Brzozy. Celem tej inwestycji jest stworzenie przyjaznej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Zalesia Górnego.

– Chcemy, aby miejsce to służyło wszystkim pokoleniom: rodzinom z dziećmi, młodzieży oraz osobom starszym – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. Pierwsze prace modernizacyjne zostały zrealizowane już w 2021 roku.

Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zalesiu Górnym. Na zdjęciu plac zabaw.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Mowa o boisku do siatkówki i o placu zabaw. Założenia koncepcji zagospodarowania tego terenu przewidują modernizację istniejącego terenu sportowego, jego rozbudowę oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej.

Nie tylko boiska

W części sportowej powstanie boisko piłkarskie z syntetyczną nawierzchnią, a także boisko wielofunkcyjne z bieżnią, rzutnią do pchnięcia kulą i polem do skoków w dal. Na oba boiska gmina Piaseczno zabezpieczyła w budżecie na rok 2022 łącznie 800 tys. zł.

– Część parkowa ma mieć charakter rekreacyjny. To tutaj zlokalizowany jest plac zabaw, pojawią się tu również stanowiska do gier bule i kubb oraz elementy małej architektury – mówi Łukasz Kamiński z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zalesiu Górnym. Na zdjęciu boisko, w tle plac zabaw.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Między częścią sportową a rekreacyjną zaplanowano aktywności nawiązujące do sportu, ale mające charakter bardziej rekreacyjny niż wyczynowy. Pojawią się tu więc stoły szachowe i do tenisa stołowego, a także miniskatepark czy minigolf.

Oprócz tego planowane są modernizacja pawilonów handlowo-usługowych od strony ul. Pionierów, rozbudowa komunikacji pieszej na placu sportowym oraz budowa zaplecza kontenerowego – z szatniami i sanitariatami dla drużyn trenujących na boisku piłkarskim, łazienkami, biurem i małą gastronomią.