Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

1696
Infografika - wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Infografika – wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Spis powszechny 2021 pokazał, że w Polsce mieszka na stałe 38 mln 179 tys. 800 osób. To o 332 tys. mniej niż wynikałoby ze spisu sprzed 10 lat. 48,5 proc. jest mężczyzn, a 51,5 proc. kobiet. Ta liczba uwzględnia emigrantów z Polski, którzy utrzymali stałe zameldowanie w kraju, jak i imigrantów, którzy zdecydowali się na stałe, a nie czasowe zamieszkanie. Wynikająca ze spisu liczba ludności jest o 32 tys. wyższa, niż GUS podawał ostatnio na koniec września 2021 r., czyli na dzień końca spisu. Istotnie zwiększył się udział osób w wieku poprodukcyjnym – wzrósł z 16,9 proc. do 21,8 proc. Osób w wieku produkcyjnym jest 60 proc. w porównaniu z 64,4 proc. dziesięć lat wcześniej. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Najszybciej rośnie populacja 80/90-latków. Postępującą depopulację kraju i utrzymywanie się od 25 lat niskiego wskaźnika reprodukcji (na jedną kobietę liczba córek, które dożyją wieku rozrodczego) rzędu 0,7. To może zredukować populację w czwartym pokoleniu do 35 proc. wyjściowego stanu. A będzie miało w dłuższym okresie wpływ zarówno na wielkość płaconych podatków osobistych, rolę Polski w Unii Europejskiej, ale i spadek cen mieszkań. Liczba mieszkań w Polsce wyniosła 15,2 mln, czyli o 1,7 w porównaniu z poprzednim spisem. Powierzchnia mieszkań wzrosła o 18,5 proc. w porównaniu z 2011 i wyniosła 1121,3 mln mkw. (wzrost o 175 mln mkw.). Więcej informacji w pliku poniżej:

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Pobierz: Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (.pdf, 159 KB)

Publikacja opisującą metodologię i organizację NSP2021 dostępna jest na stronie internetowej: stat.gov.pl Kolejne dane będą publikowane zgodnie z harmonogramem udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dostępny jest na stronie: stat.gov.pl.