Autobus 727 przejeżdżający ulicą Kościuszki w Piasecznie
foto: Marcin Borkowski

W ramach konsultacji społecznych przedkładamy Państwu informacje związane z planowaną modyfikacją oferty transportu publicznego dla mieszkańców północno-zachodniej części gminy Piaseczno. 

Modyfikacja ta ma związek z potrzebą obsługi przewozowej miejscowości Głosków, Głosków-Letnisko, Bąkówka, Wola Gołkowska, Robercin, Kuleszówka, Antoninów, Mieszkowo. Dodatkowo kwestia ta wiąże się z potrzebą podniesienie poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu skrzyżowania ulic Szkolnej i Millenium oraz Szkoły Podstawowej w Głoskowie.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat obecnych uwarunkowań, celów jakie chcielibyśmy zrealizować (wynikających z docierających do gminy wniosków i sygnałów od mieszkańców), a także ograniczeń z jakimi musimy się liczyć wybierając konkretne rozwiązania. Bardzo istotną kwestią dla realizacji transportu publicznego w przypadku linii 727 są wytyczne ZTM dotyczące infrastruktury drogowej i lokalizacji przystanków a także projektowana przebudowa skrzyżowania w sąsiedztwie szkoły w Głoskowie w celu poprawy bezpieczeństwa.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją i przekazanie swoich uwag na adres: konsultacje@piaseczno.eu do 20 października 2021 r. Państwa uwagi zostaną przeanalizowane i na ile to będzie możliwe uwzględnione przy podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej zarówno projektu przebudowy drogi, jak i sposobu obsługi tej części gminy przez transport publiczny.

Pobierz: konsultacje społeczne na temat oferty przewozowej w obszarach wiejskich północno-zachodniej części gminy Piaseczno (.pdf, 939 KB)

Konsultacje społeczne na temat oferty przewozowej w obszarach wiejskich północno-zachodniej części gminy Piaseczno - oferta dotyczy obsługi przewozowej w Głoskowie, Głoskowie-Letnisku, Bąkówce, Woli Gołkowskiej, Robercinie, Kuleszówce, Antoninowie, potencjalnie w Mieszkowie
Mapa sołectw których dotyczą konsultacje społeczne na temat oferty przewozowej w obszarach wiejskich północno-zachodniej części gminy Piaseczno
Mapa sołectw których dotyczą konsultacje społeczne na temat oferty przewozowej