Mogiła żołnierzy poległych w I wojnie światowej

552
Mogiła żołnierzy rosyjskich poległych w I wojnie światowej
Mogiła żołnierzy rosyjskich poległych w I wojnie światowej

Mogiła żołnierzy poległych w I wojnie światowej – mogiła urządzona w latach 90. XX wieku na cmentarzu komunalnym przy ul. Julianowskiej.

W mogile spoczywają szczątki poległych żołnierzy przeniesione tu ze zlikwidowanego w latach siedemdziesiątych XX w. cmentarzyka polowego, położonego
w centrum Piaseczna po północnej stronie skrzyżowania ulicy Puławskiej z ulicą Fabryczną. Na cmentarzyku tym zostali pochowani żołnierze rosyjscy / mówi się o 31 /, którzy polegli w Piasecznie w czasie walk w 1914 roku oraz żołnierze zmarli w szpitaliku polowym, urządzonym w domu lekarza miejskiego doktora Antoniego Jaszczołta, mieszkającego po drugiej stronie ulicy Fabrycznej. Być może pochowani byli tu także żołnierze armii niemieckiej. Według niektórych świadków pochowano tu w czasie II wojny światowej rozstrzelanych Rosjan oraz trzech – pięciu Niemców poległych w latach 1944/45.