MPZP – Łbiska – Nr uchwały 1125/XXXVIII/2009 – UiA.APA.7322/ZP/100/09

400

MPZP – Łbiska – Nr uchwały 1125/XXXVIII/2009 – UiA.APA.7322/ZP/100/09 Przystąpienie do MPZP – Łbiska – Nr uchwały 1125/XXXVIII/2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Łbiska – UiA.APA.7322/ZP/100/09

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : MPZP – Łbiska – Nr uchwały 1125/XXXVIII/2009 – UiA.APA.7322/ZP/100/09