Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2024 roku

694
azbest

Informujemy, że trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór i utylizację azbestu na terenie miasta i gminy Piaseczno. Od 10 kwietnia 2024 r. usługę na zlecenie Gminy będzie realizowała firma ECO-TEC Maciej Mączyński. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:

– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”
– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5
– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Wypełnione wnioski należy składać:

– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub
– wysłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub
– za pomocą aplikacji e-PUAP.

Azbest należy odpowiednio przygotować do odbioru tzn. ułożyć na palecie i ofoliować.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo: go@piaseczno.eu