PUP Piaseczno. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie
Budynek PUP Piaseczno przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie, foto: Marcin Borkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w ramach działań dla pracodawców/przedsiębiorców są realizowane programy:
1. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (z Funduszu Pracy)
2. Prace Interwencyjne (z Fundusz Pracy)
3. Refundacja jednorazowa składek społecznych ZUS (z Funduszu Pracy)
4. Refundacja dofinasowanie wynagrodzenia dla osób 50 + (z Funduszu Pracy)
5. Staże (z Funduszu Pracy)
6. Staże dla osób z niepełnosprawnością (PFRON)

Wszelkie informację można znaleźć na stronie internetowej PUP Piaseczno, w zakładce nabory. Link do strony z tabelka gdzie są wszystkie formy zamieszczone wraz załącznikami (regulaminy i wnioski): piaseczno.praca.gov.pl