Nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za 2019 rok

3511

Informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2019 roku.

Termin składanie wniosków upływa 24 stycznia 2020 r. o godz. 15.00. Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godz. 9.00-15.00.
Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się w/w nagrody i wyróżnienia.

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Poniżej link do wniosku nagrodowego oraz uchwały regulującej zasady przyznawania nagród i wyróżnień.

Wniosek nagrodowy: wniosek_nagrodowy_2019.pdf
Uchwała Rady Miejskiej Nr 798/XXVIII/2016: uchawała.pdf
Załącznik do Uchwały Nr 798/XXVIII/2016: załącznik.pdf

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kondraciuk (tel. 660-057-999).

Wręczenie nagród i wyróżnień, będzie miało miejsce podczas Gali Sportu 2020, która odbędzie się 28 lutego 2020 roku o godz. 17.00 w sali sportowej w budynku przy Stadionie Miejskim GOSiR Piaseczno (ul. 1-go Maja 16). Podczas gali odbędzie się również podsumowanie roku sportowego 2019 w gminie Piaseczno.