Nasi nauczyciele podnoszą kwalifikacje

2508

30 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Do egzaminów w sesji sierpniowej przystąpiło dwudziestu dziewięciu nauczycieli z naszych szkół i przedszkoli. Wszyscy  pozytywnie przeszli egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, pozyskiwania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i samodoskonalenie.

Konkurencyjny rynek pracy modyfikuje wymagania stawiane nauczycielom i szkole. Również system awansu zawodowego motywuje kadrę nauczycielską do doskonalenia się, dzięki czemu  podnosi się także jakości pracy szkoły.

– Serdecznie gratuluję mianowanym nauczycielom  zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego  i kierując się mądrością chińskiego filozofa Konfucjusza, który powiedział, że „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”  – życzę  nauczycielom zdobywania nowych umiejętność, pogłębiania wcześniej zdobytej wiedzy i przekazywania  jej dalej –  mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak – a także satysfakcji z wykonywanej  pracy – dodaje.