Ilustracja. Nauka i zabawa w trosce o środowisko

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno podejmuje szereg działań edukacyjnych, których celem jest przekazywanie wiedzy i uczenie zachowań sprzyjających środowisku.

W mijającym roku Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej podejmował różnorodne działania edukacyjne. Zorganizowaliśmy m.in. rajdy rowerowe, spacery ze specjalistami, wydarzenia kulturalne, miasteczko ekologiczne czy montaż budek lęgowych dla ptaków na budynku szkoły.

Rajdy rowerowe

Gmina Piaseczno już po raz siódmy przyłączyła się do kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu („Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”) odbywającej się tym razem pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj
o zdrowie”. Podczas kampanii zachęcaliśmy mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń transportowych – które są niekorzystne dla środowiska, szczególnie dla powietrza – a tym samym do poprawy jakości życia. Proponowaliśmy następujące formy mobilności: transport publiczny, rower, hulajnogi, wrotki, rolki, ruch pieszy.

W dniach 18 i 19 września br. odbyły się dwa rajdy rowerowe. Pierwszy zaplanowano
z myślą o zaawansowanych rowerzystach, którzy bez problemu są w stanie pokonać dłuższy dystans. Uczestnicy przejechali trasę liczącą 49 km. W czasie przerwy na ognisko na Zimnych Dołach odbył się konkurs, podczas którego rowerzyści musieli wykazać się wiedzą w zakresie ochrony powietrza. Do wygrania były atrakcyjne nagrody sportowe. Drugi rajd, dedykowany rodzinom, liczył 34 km. Trasa prowadziła z Jastrzębia do Ustanowa, gdzie odbyło się ognisko integracyjne.

W spotkaniu uczestniczyła Dorota Krug-Płoska, p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej, z którą uczestnicy rajdu mogli porozmawiać o działaniach gminy w zakresie ochrony powietrza, a zwłaszcza o niskiej emisji oraz zrównoważonej mobilności. Również podczas tego rajdu uczestnicy mogli zdobyć gadżety sportowe w konkursie wiedzy.

Spacery edukacyjne

3 lipca oraz 18 września br. na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Górki Szymona w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego Piaseczna odbyły się dwa spacery, podczas których mieszkańcy mieli okazję poznać rośliny jadalne i lecznicze rosnące wokół nas.

Prowadzącym spacer był pan Karol Szurdak, który podzielił się swoją imponującą wiedzą na temat roślin. Okazuje się, że z bogactwa roślin, które rosną w naszym najbliższym otoczeniu, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Pan Karol opowiadał o właściwościach roślin i ich roli w kulturze. Pokazał, jak rozpoznawać rośliny, jak je przygotowywać, a także do czego można je wykorzystać w życiu codziennym. Dodatkowo dowiedzieliśmy się również o bogactwie drzew, które nas otaczają oraz o tym, jakie korzyści może dostarczyć nam dąb, brzoza, olcha, wierzba czy klon.

Na wrześniowym spacerze, którego termin przypadł w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT), zebrała się grupa osób, które, jak się okazało, posiadają znaczną wiedzę na temat roślin jadalnych i leczniczych. Dlatego spotkanie dotyczyło również wymiany wzajemnych doświadczeń, a nawet przepisów. Na koniec spaceru zwróciliśmy uwagę na aspekt zanieczyszczenia powietrza, rozdaliśmy ulotki i poinformowaliśmy o nowym obowiązku składania przez mieszkańców deklaracji dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach kampanii informacyjnej zachęcaliśmy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji celowej na likwidację pieca węglowego i zastąpienie go bardziej ekologicznym źródłem ogrzewania.

Teatrzyk edukacyjny

12 września br. w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie odbył się spektakl ekologiczny pt. „W zielonej Krainie OZ”. Atutami przedstawienia były: wartka
i pełna humoru akcja, znakomita gra aktorska, a przede wszystkim dużo informacji dotyczących ochrony środowiska.

W spektaklu poruszone zostały tematy smogu, niskiej emisji, zmian klimatycznych, segregacji odpadów i degradacji środowiska naturalnego. Tematy zostały wplecione w fabułę nawiązującą do słynnej książki Lymana Franka Bauma „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Spektakl adresowany był głównie do dzieci, natomiast odbiorcami okazali się również dorośli, co nas bardzo cieszy i motywuje do kolejnych działań. Przedstawienie przyciągnęło sporą grupę widzów – obejrzało je ponad sto osób.

Budki lęgowe dla ptaków

W trosce o środowisko na zlecenie gminy Piaseczno wiosną zamontowano dwadzieścia zastępczych gniazd dla oknówek na budynku szkoły w Głoskowie. Wraz z gniazdami zamontowano również zabezpieczenia elewacji przed ewentualnymi zabrudzeniami spowodowanymi przez ptaki. Oknówka jest gatunkiem jaskółki, jej liczebność w Europie spada ze względu na zmiany w środowisku, a tworzenie miejsc lęgowych jest jednym
z najskuteczniejszych działań czynnej ochrony tego gatunku. Jest to ptak owadożerny, który odżywia się m.in. komarami i muchami. Oknówki gniazdowały już na terenie Szkoły Podstawowej w Głoskowie, dlatego mamy nadzieję, że szybko zaakceptują nowe gniazda zamontowane specjalnie dla nich. Montaż gniazd dla oknówek to kolejne z licznych działań czynnej ochrony przyrody, realizowanych od kilku lat na terenie gminy Piaseczno przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej. W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zamontowaliśmy m.in. siedemdziesiąt miejsc lęgowych dla jerzyków na budynkach szkół, Urzędu Miasta i Gminy oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Miasteczko ekologiczne

W ramach kampanii edukacyjnej 3 listopada br. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zorganizował na placu Piłsudskiego piknik ekologiczny dla uczniów szkół z terenu gminy Piaseczno. Miasteczko ekologiczne powstało z okazji Dnia Czystego Powietrza.
– Jesień to czas, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrost emisji zanieczyszczeń. W Polsce niska emisja jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Dlatego bardzo ważne są działania edukacyjne i uświadamiające istotę tego problemu – mówi Dorota Krug-Płoska.

Podczas warsztatów na piaseczyńskim rynku uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu, zanieczyszczenia powietrza, wpływu smogu na zdrowie i sposobów walki z zanieczyszczeniami – a przy okazji mogli dobrze się bawić.