Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy

231
Darmowa pomoc prawna - bezpłatne porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem. Organizatorem tej pomocy jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres e-mail: poradnictwo@npp.piaseczno.pl, podając tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres mail do prowadzenia korespondencji poradniczej.

Po wpływie wniosku na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się prawnik lub doradca obywatelski udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku, o którym mowa powyżej, uruchomione zostały również numery telefonów pod którymi mają możliwość uzyskania telefonicznej porady.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej” lub mailem na adres: infopomoc@npp.piaseczno.pl

Poznaj swoje prawa