Nieznana rezydencja królewska w Piasecznie z czasów saskich i jej podwójne życie

Nieznana rezydencja królewska w Piasecznie z czasów saskich i jej podwójne życie na podstawie kwerendy przeprowadzonej przez Andrzeja Gałkowskiego w zbiorach drezdeńskich, polskich i angielskich.

W dniach 27-29 października 2022 roku w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się trzydniowa konferencja naukowa pt.  “Odbudowa, restytucja czy trwała ruina? Nowe życie obiektów rezydencjonalnych”.

Jednym z jej uczestników i prelegentów był Andrzej Gałkowski, członek gminnego Zespołu ds. dziedzictwa Piaseczna, pasjonat czasów saskich, tropiciel śladów epoki Wettynów w Piasecznie.

W swoim wykładzie udowodnił on istnienie pierwszego drewnianego Pałacu dla Augusta III Wettyna w Piasecznie (Lustpalais) przeniesionego w 1736 roku z Króliczej Góry (obecnie Królikarnia), z miejsca gdzie w 1732 roku odbywał się Wielki Kampament Czerniakowski (rewia wojsk polsko-saskich) oraz przypisał autorstwo projektu tego pałacu do najwybitniejszego architekta drezdeńskiego baroku, twórcy zespołu pałacowego Zwinger w Dreźnie – Matthäusa Daniela Pöppelmanna.

Swoją tezę Andrzej Gałkowski oparł na odnalezionych w zbiorach polskich, drezdeńskich i angielskich 8 albumach przedstawiających liczną ikonografię pałacu z Królikarni oraz plan założenia pałacowo-ogrodowego tegoż Lustpalais po przeniesieniu do Piaseczna. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem fachowców, a dwaj wybitni profesorowie historii sztuki –  Prof. Tadeusz Bernatowicz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prof. Jakub Sito z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk uznali tę atrybucję za właściwą.

Przypomnijmy, że pierwszy drewniany pałac królewski Lustpalais (1736) stał podobnie jak drugi szachulcowy pałac królewski (1748) w miejscu, gdzie dziś znajduje się parking na tyłach Starostwa Powiatowego a przylegający do nich ogród barokowy rozciągał się tam, gdzie dziś w parku znajdują się partery ogrodowe wraz z pergolą.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Pana Andrzeja Gałkowskiego (od 6.08.14) oraz wysłuchania panelu dyskusyjnego (od 7.24.31):

Źródło: Zespół konsultacyjny ds. dziedzictwa Piaseczna

Nałożenie na mapę drugiego pałacu szachulcowego

Nałożenie na mapę drugiego pałacu szachulcowego (.pdf)