Nowa droga i most już otwarte

3707
Nowa droga i most już otwarte
foto Piotr Michalski

Nowy fragment ul. Czajewicza z mostem nad Perełką jest już przejezdny. Przedłużenie ul. Czajewicza stwarza nowe, kolejne połączenie ul. Nadarzyńskiej z ul. Jana Pawła II i jest jednym z elementów szerszego spojrzenia na organizację ruchu w centrum miasta.

Inwestycja ta od początku napotykała utrudnienia. Pierwotnie miała zostać zrealizowana pod koniec 2020 r. Niestety została wstrzymana koniecznością uzyskania ponownej zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace w obrębie stanowiska archeologicznego. A kiedy w wakacje ubiegłego roku nowa droga i most nad Perełką były już gotowe, wojewoda mazowiecki unieważnił decyzję ZRID na budowę drogi 1 KUL (przedłużenie ul. Czajewicza do ul. Kościelnej) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do organu pierwszej instancji, czyli starosty powiatowego. Wniosek odwoławczy do wojewody mazowieckiego zgłosiła jedna ze stron postępowania.

– Nie mnie oceniać przyczyny, dla których wojewoda unieważnił decyzję. Mógł bowiem, jeśli znalazł jakieś nieprawidłowości, przeprowadzić pełne postępowanie: wezwać do udzielenia wyjaśnień, uzupełnienia bądź zmiany dokumentacji. Mógł, a właściwie powinien uchylić decyzję w części, a w pozostałej części podtrzymać. Tego nie zrobił. Ciekawe jest to, że w uzasadnieniu decyzji wojewoda nie rozstrzygnął o zasadności swoich zastrzeżeń, pozostawiając tę kwestię organowi pierwszej instancji (czyli staroście powiatowemu) – mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.

Nowa droga i most już otwarte. Na zdjęciu nowy most nad Perełką w ciągu ul. Czajewicza.
W ramach inwestycji powstał nowy most nad Perełką / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Nowa decyzja ZRID

W konsekwencji gmina nie mogła uzyskać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a co za tym idzie – otworzyć drogi. Starosta musiał ponownie sprawdzić dokumentację i wydać nową decyzję ZRID.

– Decyzja została wydana na początku grudnia. Pozwolenie na użytkowanie mostu wymaga opinii straży pożarnej i sanepidu, złożyliśmy więc stosowne wnioski i po 14 dniach mogliśmy złożyć dokumentację do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – informuje wiceburmistrz Robert Widz.

Nowa droga i most już otwarte. Na zdjęciu ul. Czajewicza obok budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Budowa tego połączenia drogowego została zaplanowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym jeszcze w roku 2003.

Modernizacja istniejących dróg i budowa nowych

– Inwestycja ta to jeden z elementów zmian, które chcemy sukcesywnie realizować w centrum miasta. Obejmują one między innymi nowe, szersze spojrzenie na układ dróg w centrum Piaseczna – podkreśla burmistrz.

– Część zmian została już wprowadzona: to ul. Dworcowa, ul. Księcia Janusza I Starego i fragment ul. Puławskiej. Kolejne będą realizowane jeszcze w tym roku, inne są obecnie na etapie projektowania – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Oddana właśnie do użytku nowa droga to dodatkowe połączenie pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Nadarzyńską, co może zmniejszyć natężenie ruchu przy placu Piłsudskiego. W 2022 r. chcielibyśmy również kontynuować przebudowę dalszego ciągu ul. Puławskiej i ul. Kościuszki, ograniczając przebudowę do skweru Kisiela – dodaje wiceburmistrz.

Plany gminy obejmują także przebudowę ul. Nadarzyńskiej, najpierw na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Towarowej, z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dworcowej z Nadarzyńską, a następnie od ul. Dworcowej do ul. Wojska Polskiego i dalej do ul. Sierakowskiego. Powiat z kolei zrealizuje w bieżącym roku rozbudowę ul. Chyliczkowskiej, a gmina pracuje nad modernizacją ul. Jana Pawła II od ul. Puławskiej do ul. Powstańców Warszawy, z nową organizacją ruchu na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Projektowana jest przebudowa ulic Sienkiewicza i Pod Bateriami. Będzie też nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sienkiewicza i Gerbera.

 

Artykuły powiązane: