Nowa dyrektor MGOPS

2706
Wioletta Urban - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Piaseczno. Na zdjęciu od lewej: Daniel Putkiewicz (burmistrz Piaseczna), Elżbieta Klimkowska (zastępca dyrektora MGOPS Piaseczno), Wioletta Urban (dyrektor MGOPS Piaseczno), Hanna Kułakowska-Michalak (wiceburmistrz Piaseczna)
foto: Marcin Borkowski

Z nowym rokiem funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objęła dotychczasowa wicedyrektor Pani Wioletta Urban.

Od 27 lutego 2019 r. funkcję p.o. dyrektora pełniła Pani Elżbieta Klimkowska, która powróciła na swoje wcześniejsze stanowisko wicedyrektora. Burmistrz Daniel Putkiewicz wraz z I Zastępcą Burmistrza Hanną Kułakowską-Michalak, podziękowali obu paniom za dotychczasową pracę w gminnej instytucji, której w ostatnim czasie przybyło wiele nowych obowiązków związanych ze wsparciem działań z zakresu sytuacji epidemiologicznej.

Pani Wioletta Urban od ponad 6 lat pracuje w piaseczyńskim MGOPS, a od 25 marca 2019 r. pełniła w nim obowiązki zastępcy dyrektora. – Pani Wioletta dała się poznać jako bardzo sprawny organizator, osoba potrafiąca zarówno zarządzać zasobami ludzkimi jak i gospodarką finansową ośrodka, pozyskiwać środki zewnętrzne, a przy tym posługiwać się analitycznym i strategicznym myśleniem – podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, odpowiedzialna w gminie za sprawy społeczne.

– Potwierdzeniem tego jest ogromny wkład pracy pani Wioletty podczas trwającej pandemii, sprawne działanie w sytuacjach kryzysowych i umiejętność rozwiązywania pilnych, pojawiających się nagle problemów – dodaje wiceburmistrz.

Pani Wioleta posiada kwalifikacje wynikające z  ustaw o  pracownikach samorządowych oraz pomocy społecznej i niejednokrotnie wykazywała się dużą znajomością przepisów. W 2019 roku sprawnie koordynowała przenosiny Ośrodka do nowej siedziby,  a w kwietniu 2020 roku przeprowadziła reorganizację całej instytucji. Przyczyniła się do uruchomienia Ośrodka Wsparcia „Klub Seniora Plus”, uruchomienia teleopieki  programu mieszkań chronionych dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, przenosin jadłodajni czy nawiązania współpracy z Bankiem Żywności.

Jako osoba zawodowo i personalnie związana od wielu lat z pomocą społeczną, działa aktywnie na rzecz mieszkańców Piaseczna, współorganizowała i koordynowała  wiele wydarzeń charytatywnych i akcji społecznych.