Plakat nowe dowody osobiste z odciskiem palców oraz podpis posiadacza dowodu
Nowe dowody osobiste z odciskiem palca oraz podpisem posiadacza dowodu

Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski palców. Nowy dowód będzie bezpieczniejszy i będzie dawał więcej możliwości.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego:

  • osobiście w urzędzie gminy,
  • w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych przypadkach),
  • przez Internet jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane

Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie, wymagać będzie dwukrotnego stawienia się obywatela:

  • podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców i wzoru podpisu,
  • podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie weryfikacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponownie odcisków palców)

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.

E-dowód będzie zawierać, tak jak obecnie:

  • certyfikat potwierdzania obecności,
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (powyżej 13 roku życia),
  • certyfikat podpisu osobistego (fakultatywnie),
  • przestrzeń na certyfikat kwalifikowany.

Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Wymiana dotychczasowych dowodów osobistych będzie miała charakter płynny, zakończy się w 2031 r. Termin ważności dowodów osobistych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych nie przekroczy 3 sierpnia 2031 r.

Ze starego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gov.pl/e-dowod.

Ulotka - nowe dowody osobiste z odciskiem palca oraz podpisem posiadacza dowodu