Nowe zasady segregacji odpadów od 1 kwietnia 2019 – BROSZURA

2392

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej z zakresu NOWYCH ZASAD selektywnej zbiórki odpadów Wydział Gospodarki Odpadami przygotował broszurę, która w łatwy i przystępny sposób prezentuje zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały na terenie naszej Gminy od 1 KWIETNIA 2019 R.
Broszura zawiera m.in.:
– informacje o sposobach postępowania z odpadami,
– praktyczne wskazówki odnośnie segregacji odpadów,
– podstawowe zasady kompostowania,
– objaśnienie oznakowań umieszczonych na produktach,
– informację o odpadach przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
Broszura w języku polskim „Nowe zasady – jak poprawnie segregować odpady?” poniżej

Pobierz PDF: Nowe zasady – jak poprawnie segregować odpady? (.pdf)
Broszura w języku angielskim „New rules – how to properly sort waste?” poniżej

Pobierz PDF: New rules – how to properly sort waste? (.pdf)

Źródło: Gospodarka Odpadami : Nowe zasady segregacji odpadów od 1 kwietnia 2019 – BROSZURA