Nowoczesne zarządzanie energią

2373

W ramach wdrażania nowych rozwiązań, które mają zapewnić optymalizację zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Piaseczno, w październiku 2019 r. została wdrożona usługa zarządzania energią w 26 obiektach gminnych.

W ramach obowiązującej umowy w wybranych 7 obiektach zostały zamontowane urządzenia służące do zdalnego monitoringu instalacji grzewczych i źródeł ciepła. – Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy na bieżąco wprowadzać konieczne zmiany i reagować w przypadku wystąpienia awarii – mówi Hanna Magdziarz, pomysłodawca i koordynator projektu, która w urzędzie miasta odpowiedzialna jest za realizację zadań związanych z polityką energetyczną.

Usługa realizowana jest przez firmę PROMAR z Bydgoszczy, natomiast zakres świadczonych usług obejmuje kontrolę zużycia mediów w budynkach gminnych w tym m.in.:

• Przeprowadzanie comiesięcznych wizyt w obiektach, zbieranie danych z faktur za media wraz informacjami na temat funkcjonowania instalacji wodnych, cieplnych, gazowych i elektrycznych w budynkach,
• Optymalizację funkcjonowania systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji poprzez dokonanie niezbędnych korekt nastaw regulatorów zainstalowanych na instalacjach w celu zminimalizowania strat energii i poprawy efektywności energetycznej obiektów – kontrola i wprowadzanie nowych nastaw automatyki,
• Utworzenie i prowadzenie bazy danych wraz z uzupełnianiem danych o zużyciu mediów z faktur, utrzymywanie ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za podległe budynki.

Na spotkaniu z Burmistrzami Danielem Putkiewiczem i Robertem Widzem w dniu 23 lipca b.r. przedstawiciele firmy Promar podsumowali zakończony sezon grzewczy i zaprezentowali efekty wprowadzonych rozwiązań. Dzięki działaniom optymalizacyjnym czyli wprowadzeniem zmian ustawień automatyki bezpośrednio w 21 obiektach uzyskane zostały oszczędności w wysokości 27 tys. zł netto. Natomiast, dzięki wdrożeniu systemu zdalnego nadzoru Imperius w 5 placówkach oświatowych, łączne oszczędności wyniosły 57 tys. zł netto. – Są to wyniki w odniesieniu do poprzedniego roku, ale uwzględniające inne warunki atmosferyczne. Gdyby zima była ostrzejsza, oszczędności byłyby jeszcze większe – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Monitorowanie pracy instalacji i źródeł ciepła wykazało, iż możliwe jest obniżenie mocy zamówionej gazu w wybranych obiektach, co przyniesie dalsze oszczędności w kolejnych latach w wysokości ponad 40 tys. zł rocznie. – Uzyskane efekty przekonują do kontynuacji prac i objęcia monitoringiem w kolejnych etapach wszystkich obiektów gminnych – dodaje wiceburmistrz Robert Widz.