Nowy Erasmus+ w Zalesiu Górnym

871
Ilustracja. Nowy Erasmus+ w Zalesiu Górnym
Zdjęcie: Hanna Górecka

OUTSIDE THE BOX to kolejny projekt ERASMUS+, którego realizacja rozpoczyna się w Szkole  Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. Dzięki niemu 18 nauczycieli będzie mogło wziąć udział w szkoleniach zagranicznych z zakresu:
– edukacji poza klasą szkolną, np. w plenerze, w muzeach, w instytucjach kultury,
– ciekawych sposobów uczenia ekologii w szkole i poza nią,
– edukacji włączającej i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– podniesienia umiejętności językowych nauczycieli w zakresie języka angielskiego.

Nauczyciele będą podnosili swoje kwalifikacje i poznawali dobre praktyki między innymi w Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, na Malcie, na Cyprze i we Francji.

Projekt potrwa do końca 2022 roku i jest w 100% finansowany z funduszy unijnych, a uzyskane dofinansowanie to ponad  158 000 złotych (35 617 €) .

Warto dodać, że w latach 2015 – 2020 szkoła w Zalesiu Górnym uzyskała dofinansowanie na wszystkie sześć projektów wnioskowanych w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 (mobilność kadry edukacyjnej), dzięki czemu nauczyciele z Zalesia Górnego uczestniczyli już w ponad 50 szkoleniach zagranicznych w 12 krajach Europy.

Aktualnie szkoła jest w trakcie realizacji dwóch projektów międzynarodowej współpracy szkół ERASMUS+ Akcja 2: jednego w języku angielskim, a drugiego w języku rosyjskim. Łącznie w tych dwóch projektach zaplanowano 38 wyjazdów uczniów do szkół partnerskich, z czego 14 już zostało zrealizowanych.

Ogólna kwota środków pozyskanych przez Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym na projekty międzynarodowe to 215 793,00 €.

 

Monika Sochacka-Kukiełka