Obwieszczenie UiA.6721.5.1.2021.WK, przystąpienie do sporządzenia MPZP Kamionka

78

20 kwietnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
UiA.6721.5.1.2021.WK
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.5.1.2021.WK, przystąpienie do sporządzenia MPZP Kamionka