Obwieszczenie dot. terminu oględzin działek położonych w Bobrowcu w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP

287

OŚR.6331.12.2022.AP                                                                             Piaseczno, dnia 24.03.3023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E informujące o terminie oględzin na terenie działek położonych w miejscowości Bobrowiec o nr ew. 76/2, 77/1-77/11
Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie dot. terminu oględzin działek położonych w Bobrowcu w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP