Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o nr WA.ZUZ.6.4213.52.2020.KK o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych dla PWIK Sp z o.o. decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 119/2013 z dnia 12.04.20213r. dot. poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 57/18 Mieszkowo oraz na wprowadzenie wód popłucznych oraz wód spustowych i przelewowych ze Stacji Uzdatniania Wody Mieszkowo do cieku wodnego o nazwie Struga w km 1+325.

827

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o nr WA.ZUZ.6.4213.52.2020.KK o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych dla PWIK Sp z o.o. decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 119/2013 z dnia 12.04.20213r. dot. poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 57/18 Mieszkowo oraz na wprowadzenie wód popłucznych oraz wód spustowych i przelewowych ze Stacji Uzdatniania Wody Mieszkowo do cieku wodnego o nazwie Struga w km 1+325.