Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowościach: Piaseczno, Runów, Żabieniec, Orzeszyn

266

Piaseczno, 28 września 2023 r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
 
OBWIESZCZENIE
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z ich treścią
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowościach: Piaseczno, Runów, Żabieniec, Orzeszyn