Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ

302

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjno-rozsączających, likwidację rurociągu drenarskiego , wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki i do ziemi w związku z budową…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admiinistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.25.2023.AZ