Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL

267

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 156/19 i 67/7 obr. Gołków gm. Piaseczno w zakresie wykonania przepustu o dł. 10 m na potrzeby budowy zjazdu z ulicy Ceramicznej na działkę nr ew. 76/7 obr. Gołków gm. Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.592.2022.MWL