Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.106.2022.AZ

888

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej na działce nr 242/2 obręb Jazgarzew, gm. Piaseczno. Treść informacji dostępna pod nr tel. 22 7017 676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr WA.ZUZ.6.4210.106.2022.AZ