Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.155.2023.WP

278

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 15.06.2018 r., znak WA.RUZ.421.121.2018 RB.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.155.2023.WP