Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.150.2021.KK

196

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Chojnów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce nr 253/5 obręb Chojnów. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.150.2021.KK