Ilustracja. V edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie
V edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie

Już 1 czerwca 2021 roku wystartuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy Piaseczna bezpośrednio zdecydują o tym, na jakie pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia swojej propozycji zmian w Piasecznie.

Wzorem ubiegłej edycji – do końca czerwca mieszkańcy będą mogli składać swoje pomysły w dwóch kategoriach: projekty „twarde” do kwoty 130 tys. zł brutto i projekty „miękkie” do kwoty 50 tys. zł brutto. Każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć maksymalnie trzy projekty.

Zgłaszanie projektów w czasie pandemii

Z powodu trwającej pandemii nie odbędą się spotkania informacyjne czy maratony pisania wniosków. Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów będą się odbywać poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zachęcamy do elektronicznego składania projektów poprzez stronę internetową piaseczno.budzet-obywatelski.org. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, utworzone zostaną również stacjonarne punkty, w których przy pomocy koordynatora będzie można złożyć wniosek w formie elektronicznej. To doskonała okazja by skonsultować, a także wysłać swój projekt. Lokalizacja punktów zostanie ogłoszona w połowie maja.
Należy pamiętać, że do każdego formularza trzeba dołączyć listę 15 osób popierających projekt – wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami gminy Piaseczno, a minimum dziesięć spośród nich musi być mieszkańcami miasta Piaseczno.

Zgłaszając projekt w formie elektronicznej, pomysłodawcy mają możliwość wygenerowania elektronicznej listy poparcia projektu, dzięki czemu proces ten przebiega bez konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami popierającymi. Pomysłodawcy, którzy do wniosku elektronicznego dołączą skan papierowej listy poparcia, zobowiązani są do dostarczenia oryginału listy w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia etapu zgłaszania projektów, czyli do 7 lipca, do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 – w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem.

Głosowanie

Głosować mogą mieszkańcy Piaseczna, którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta Piaseczno (w głosowaniu nie biorą udziału mieszkańcy pozostałych miejscowości). Na karcie do głosowania wszystkie projekty („twarde” i „miękkie”) będą się znajdować na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org. Głosowanie odbędzie się w drugiej połowie września. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach (informacja o lokalizacjach zostanie udostępniona po wakacjach).

Harmonogram

– Zgłaszanie projektów: 1–30 czerwca
– Weryfikacja projektów: 1–31 lipca
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku oceny projektów: do 6 sierpnia
– Składanie i rozpatrywanie odwołań: 6–13 sierpnia
– Wycofanie projektów przez pomysłodawcę: do 31 sierpnia
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazania jej pomysłodawcy: 1–8 września
– Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 14 września
– Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 21–30 września
– Ustalenie wyników głosowania: 1–12 października
– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 14 października

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2021, a także projektów z poprzedniej edycji, których realizacja została przeniesiona na rok bieżący. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą w tym roku, będą realizowane w roku 2022.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org, która będzie w pełni dostępna od 1 czerwca, oraz na naszym fb.com/Budzet.Piaseczno.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie – e-mail: agata.posniak@piaseczno.eu, tel.: 22 701 76 50.