Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.193.2021.BP

1121

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu “Osiedla Arkadia” zlokalizowanego na działkach o nr ew. 29/6 oraz 30/8 obręb 0016, gmina Piaseczno, poprzez urządzenie wodne tj. wylot kanalizacji deszczowej do wód cieku…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.193.2021.BP