Koncepcja rozbudowy Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie

5673
Ilustracja. Raport z II etapu konsultacji KONCEPCJA FINALNA PARKU
Raport z II etapu konsultacji KONCEPCJA FINALNA PARKU

Konsultacje społeczne są prowadzone w związku z opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej części Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Celem drugiego etapu dialogu, przeprowadzonego w marcu 2021 r., było poddanie analizie przez mieszkańców wstępnej dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni parku.

Projekty zostały stworzone w oparciu o wyniki pierwszego, wydobywczego etapu konsultacji i uwzględniają wyniki ankiety oraz wnioski, jakie pojawiły się bezpośrednio w pierwszym punkcie konsultacyjnym, a także wytyczne przekazane przez Urząd Miasta. Uwagi można było przesyłać drogą mailową, korzystając ze specjalnie przygotowanego formularza, a także przekazywać osobiście – w punkcie konsultacyjnym w parku, gdzie była możliwość bezpośredniej rozmowy z projektantami.

Większość mieszkańców pozytywnie wypowiedziała się o przedstawionych propozycjach. Podczas spotkania projektanci przyjmowali wskazania, uwagi i wyjaśniali wątpliwości, nie obyło się też bez emocjonujących dyskusji i długich debat. Wątpliwości i uwagi dotyczyły przede wszystkim lokalizacji psiego wybiegu, ilości elementów programowych w parku, lokalizacji ławek i leżaków, kwestii bezpieczeństwa oraz rozwiązań proekologicznych.
Wiele wypowiedzi dotyczyło istniejącej, zmodernizowanej już części parku. Wszystkie sugestie w formie opracowania zostały przekazane władzom gminy. Były to przede wszystkim wskazania do nowych nasadzeń krzewów kwitnących, wieża dla jerzyków, remont i naprawa ścieżek parkowych czy kwestia odnowy zabytkowych budynków. Z przedstawionych wariantowych propozycji mieszkańcom bardziej przypadła do gustu koncepcja nr 2, obejmująca tężnię bliżej bulwaru Perełki wraz z ogrodem różanym Cecylii.

Punkt konsultacyjny odwiedziło bardzo dużo mieszkańców, wszystkie uwagi zostały zanotowane, przeanalizowane i podsumowane podczas prezentacji końcowej koncepcji zagospodarowania, która miała miejsce 27 kwietnia 2021 roku.

Udostępniamy końcową prezentację koncepcji oraz inne dokumenty do pobrania:

OPIS KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI PARKU MIEJSKIEGO IM. KSIĄŻĄT MAZOWIECKIM W PIASECZNIE (.pdf, 6.03 MB)

PREZENTACJA PODSUMOWANIE DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PREZENTACJA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PARKU (.pdf, 9.88 MB)

RAPORT Z II ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH CZĘŚĆ PROJEKTOWA (.pdf, 1.55 MB)

WSKAZANIA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI PARKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W PIASECZNIE (.pdf, 696 KB)