Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.262.2023.AW

266

nformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Jeziorki nowych obiektów budowlanych , tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.262.2023.AW