Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.317.2022.KK

102

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do projektowanego rowu drogowego poprzez wylot z kanalizacji deszczowej, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu drogowego, wykonanie rowu drogowego wraz z przepustem oraz umocnienie koryta…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.317.2022.KK