Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.335.2022.TW

120

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych powstających w zakładzie produkcji kosmetyków przy ul. Armii Krajowej 12 w Piasecznie. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.335.2022.TW