Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.352.2021.AZ

1195

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych i drenażu rozsączającego na działkach nr 143,182, 190/1, 145 i 144 obręb Chylice, gm. Piaseczno, odprowadzenie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Polnej w…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.352.2021.AZ