Dyspozytor Gminny. Całodobowa infolinia gminnego centrum dyspozytorskiego w Piasecznie. Telefon: 22 70 17 501.

Otwarte w listopadzie 2020 roku gminne centrum dyspozytorskie uruchomiło całodobową infolinię pod numerem 22 701 75 01.

System dyspozytorski, który dysponuje różnymi kanałami kontaktu, ma ułatwić przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Zakres zgłaszanych spraw jest szeroki, od informacji o awariach, aktach wandalizmu, uszkodzeniach miejskiej infrastruktury, po sugestie dotyczące usprawnień w różnych dziedzinach. Uwagi można zgłaszać np. poprzez internetową aplikację Mobile Alert, a od niedawna także poprzez całodobową infolinię.

Dyspozytor ma też dostęp do systemu monitoringu czy sieci gminnych czujników oraz wszelkich rejestrów gminnej infrastruktury, baz danych, map, koncepcji i opracowań – dzięki czemu może szybko zlokalizować zgłoszenie, odpowiedzieć na podstawowe pytania mieszkańców i szybko przekazać temat do odpowiednich służb czy wydziału merytorycznego.

Aby każdy mieszkaniec mógł sprawdzić, jaki bieg nadano jego zgłoszeniu, uruchomiony został serwis: wyszukiwanie zgłoszeń oncall, gdzie można śledzić status zgłoszonej sprawy i jej losy.

Zrzut ekranu podstrony do sprawdzania statusu zgłoszenia. Wyszukiwarka zgłoszeń oncall.
Zrzut ekranu podstrony do sprawdzania statusu zgłoszenia