Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.656.2020.KK

1475

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęcia Mieszkowo gm. Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.656.2020.KK