Obiekty zabytkowe w Piasecznie O historii i przyszłości

1755

W 2018 r. na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie przeprowadzone zostały bezinwazyjne badania archeologiczne oraz badania historycznoarchitektoniczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz gminę Piaseczno. Objęły one teren parku oraz zabytkowy dworek – „Poniatówkę”. Badania przyniosły interesujące, istotne dla historii miasta ustalenia.

20 września 2018 r. Centrum Kultury w Piasecznie wraz z Gminą Piaseczno, we współpracy z Powiatem Piaseczyńskim i Piaseczyńskim Klubem Poszukiwaczy Historii, zorganizowało konferencję „Obiekty zabytkowe w Piasecznie. O historii i przyszłości”, której celem było zapoznanie mieszkańców z wynikami przeprowadzonych badań, przybliżenie historii obiektów zabytkowych, zapoznanie z działaniami prowadzonymi na rzecz zabytków oraz planami na wykorzystanie ich w przyszłości. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Niniejsze wydawnictwo zawiera wybrane referaty wygłoszone podczas zorganizowanej konferencji. Więcej informacji: konferencje historyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem pokonferencyjnym pn.: Obiekty zabytkowe w Piasecznie O historii i przyszłości. Podsumowanie prac badawczych prowadzonych w 2018 roku na terenie Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.

Pobierz: wydawnictwo pokonferencyjne Obiekty zabytkowe w Piasecznie O historii i przyszłości (.pdf, 17 MB)

Wydawnictwo pokonferencyjne Obiekty zabytkowe w Piasecznie O historii i przyszłości

 

Powiązane tematycznie:
Konferencja historyczna poświęcona Piasecznu