Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.693.2021.ST

393

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce nr ew. 91/1, 91/2, 93/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11 obręb Jastrzębie, gmina Piaseczno. Treść informacji dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.693.2021.ST