Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.861.2021.AL

478

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 studni chłonnych na działce nr ew. 210/11 obręb Julianów, gm. Piaseczno. Treść informacji dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.861.2021.AL