Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL

286

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego na legalizację urządzenia wodnego tj. rurociągu zastępczego dla rowów przydrożnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 28, 27/4, 27/7, 51/3, 51/4, obręb Henryków Urocze, gm. Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4217.68.2022.AL