Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.4210.140.2024.AL

300

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
– usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. Przesmyckiego w Konstancinie Jeziorna do wod rzeki Jeziorki (działka o nr ewid. 384, obr. 0008 Chylice, gm. Piaseczno), za pośrednictwem istniejącego…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.4210.140.2024.AL