Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.775.2022.JS

535

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach ew. nr 279/35, 279/20 i 277/9 obręb Chylice, gmina Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.775.2022.JS