Na placu Piłsudskiego pojawił się parklet. To realizacja zwycięskiego projektu w konkursie „Urban_In. Miasto dla każdego”, który ma promować młodych architektów.

Drewniana ławka połączona z wielką donicą, w której niebawem pojawią się specjalnie dobrane rośliny, ma zachęcać nie tylko do biernego odpoczynku czy spotkań ze znajomymi, ale również dbania o roślinność.

Taka idea przyświecała twórcom projektu „Zielony Archipelag”, stworzonego specjalnie dla Piaseczna w ramach konkursu „Urban_In. Miasto dla każdego”. Piaseczno było w nim jednym z trzech miast – wyzwań, przed którymi stanęli młodzi architekci.

Piaseczno – Miasto zielonej transformacji

Konkurs zrealizowany z okazji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF11) stanowił zachętę do upowszechnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ realizowanej przez UN-Habitat. Ponadto miał na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich. Jego organizatorami byli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Uniwersytet SWPS. Więcej o konkursie można przeczytać na stronie Urban_In. Miasto dla każdego.

Autorzy zwycięskiego projektu dla Piaseczna, Aleksandra Jówko i Szymon Gromadzki, zaproponowali miastu „Zielony Archipelag”, czyli utworzenie niewielkich wysp zieleni w przestrzeni miejskiej.

– Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej pod kątem pogłębiającego się problemu zmniejszania powierzchni terenów zielonych w miastach. „Zielony Archipelag” ma na celu nie tylko zapewnienie dostępu do zieleni, ale również edukację mieszkańców w zakresie proekologicznych rozwiązań – informują autorzy.

Zgodnie z założeniem twórców, zasadzona w donicach zieleń ma pełnić rolę niewielkich ogrodów społecznych. Docelowo konstrukcja zostanie rozbudowana m.in. o stację ładowania telefonów z wykorzystaniem panelu słonecznego.

Pierwsza wyspa pojawiła się w ramach realizacji zadania konkursowego na placu Piłsudskiego w sąsiedztwie kościoła św. Anny. Na realizację tego zadania, zgodnie z regulaminem konkursu, Gmina Piaseczno otrzymała 25 tys. złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Uniwersytetu SWPS. Ze środków własnych gminy wykonane zostaną nasadzenia.

– Niestety ze względu na drastyczny wzrost kosztów, zwłaszcza drewna, zakładany pierwotnie projekt został ograniczony – przyznaje Patrycja Zych z Wydziału Inwestycji. – Jeśli będziemy mieli środki, będzie dalej rozbudowywany.

Parklet. Na zdjęciu budowa drewnianej konstrukcji.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Strefa roślin ma być podzielona na trzy części: ziół i warzyw, roślin miododajnych oraz owocowych. Rośliny zostały starannie wyselekcjonowane gatunkami tak, aby były łatwe w utrzymaniu oraz oferowały jak najwięcej korzyści. W tej chwili zostaną w donicy posadzone rośliny bożonarodzeniowe, a wiosną pojawią się zioła.

– Warzywa i owoce pozyskiwane z niewielkich upraw propagują ideę zdrowego żywienia, a rośliny miododajne i zioła zapewniają byt owadom zapylającym, co ma zbawienny wpływ na ekosystem i rozwój zieleni. Wypełnienie donicy stanowią warstwy dobrane w taki sposób, aby nie dopuścić do przerostu systemów korzeniowych roślin, a także umożliwić odpowiedni drenaż zapobiegający gniciu i odpowiednią retencję wody – wyjaśniają pomysłodawcy.

Rośliny podlewane będą odzyskaną wodą deszczową, która zbierać się będzie w niewielkim zbiorniku wbudowanym w donicę. Moduł posiada również strefę wypoczynkową, mającą na celu stworzenie wygodnego miejsca spotkań oraz zabaw dla odwiedzających to miejsce osób.