Obwieszczenie o wydaniu decyzji wodnoprawnej nr WA.ZUZ.6.4210.110.2021.AZ

1266

Obwieszczenie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu oraz wykonanie rowów przydrożnych w pasie drogowym ul. Leśnej Polany i ul. Konika Polnego w Jesówce gm. Piaseczno. Treść obwieszczenia dostępna pod nr tel. 22 7017686.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wydaniu decyzji wodnoprawnej nr WA.ZUZ.6.4210.110.2021.AZ