Ilustracja. Pomysł na nową lokalizację WTZ Piaseczno w budynku SP nr 5
Pomysł na nową lokalizację WTZ Piaseczno w budynku SP nr 5, foto: Łukasz Wyleziński

Północna część Piaseczna, będąca najgęściej zaludnionym obszarem miasta, powinna być multifunkcyjna, gwarantując jak najwięcej funkcji publicznych i społecznych. Jedną z nich jest zapewnienie miejsca integracji, rehabilitacji i rozwoju osobom starszym i niepełnosprawnym.

Jeśli chodzi o seniorów i ich potrzeby, to trwa obecnie flagowa inwestycja gminy w postaci budowy domu seniora przy ulicy Szkolnej, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Gazety Piaseczyńskiej”. O pomyśle na stworzenie nowego miejsca, gdzie możliwość rozwoju i integracji ze społeczeństwem realizowałyby z kolei osoby niepełnosprawne, pisaliśmy natomiast w zeszłym roku, przedstawiając pomysł przeniesienia do budynku szkoły przy ul. Sikorskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zalesia Dolnego.

WTZ – miejsce niezwykle potrzebne

Warsztaty oferują dzienny pobyt osobom dorosłym z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu lekkim, podczas którego prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. – To niezwykle ważne, aby te osoby, których w naszej gminie jest całkiem sporo, miały stworzoną możliwość rozwoju i integracji ze społeczeństwem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Jednocześnie udział podopiecznych w zajęciach daje ich rodzicom i opiekunom możliwość w miarę normalnego funkcjonowania zawodowego czy choćby chwilę odpoczynku. Jako samorząd czujemy się zobowiązani zapewnić dogodne miejsce do takiej działalności – dodaje burmistrz.

Jak działają WTZ?

Na terenie gminy placówka działa od 1995 roku i zapewnia 39 miejsc aktywizacji społecznej i zawodowej osobom niepełnosprawnym. Są to osoby m.in. z upośledzeniem umysłowym, niewidome, niedosłyszące, z zespołem Downa, reumatoidalnym zapaleniem stawów, autyzmem. – Warsztaty Terapii Zajęciowej są etapem przygotowującym osoby niepełnosprawne do szerszego wejścia w życie społeczno-zawodowe, w tym do podjęcia pracy. W praktyce jest to bardzo trudne, ponieważ w naszym kraju otwartość pracodawców na zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie jest ciągle bardzo mała – mówi Łukasz Owczarek, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie.

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji pracownię gospodarstwa domowego, ogrodniczą, rękodzieła artystycznego, ceramiczną, introligatorską, technik zdobniczych, grafiki warsztatowej. Przy wsparciu instruktorów tworzą wiele pięknych przedmiotów, rękodzieło, przedmioty użytkowe, które mogą być sprzedawane podczas różnorodnych kiermaszów i imprez charytatywnych.

Integracja społeczna – ważna dla obu stron

– Tematu niepełnosprawności nie można unikać, nie można chować głowy w piasek i mówić, że nas to nie dotyczy. Taki problem może pojawić się bowiem w każdej rodzinie, często niespodziewanie. Dlatego jako społeczeństwo powinniśmy umieć wzajemnie się szanować i wspierać – przekonuje Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza. Stąd tak ważna jest funkcja edukacyjna i integracyjna wśród dzieci i młodzieży. Kształtowaniu odpowiedzialnych postaw służą długofalowe programy integracyjne prowadzone w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkolach. Programy takie realizowane są od 2004 roku. Dotychczas, w trakcie 1 500 godzin zajęć, wzięło w nich udział około 3 000 uczniów i przedszkolaków.

– Prowadzący program „Bez krępacji o integracji” instruktorzy WTZ KSNAW Piaseczno zachęcają uczestniczącą w zajęciach młodzież do doświadczenia ograniczeń wynikających z niepełnosprawności na własnej skórze. Przygotowali dla nich zadania związane z wykonywaniem codziennych czynności z zawiązanymi oczami, w słuchawkach generujących szumy, z usztywnionymi kończynami czy na wózku inwalidzkim – opowiada Łukasz Owczarek. – Osoby niepełnosprawne natomiast chętnie odpowiadały na pytania młodzieży. Dyskusje na temat codziennego życia, problemów i ograniczeń przeplatały się z luźnymi rozmowami o wspólnych zainteresowaniach i marzeniach – dodaje kierownik WTZ.

Konieczna przeprowadzka

Lokal przy ul. Modrzewiowej 2 w Piasecznie, w którym od 25 lat funkcjonuje ośrodek, od dawna jest w coraz gorszym stanie, a ze względu na małą powierzchnię uniemożliwia realizację niektórych zajęć terapeutycznych i przyjęcie większej liczby osób z niepełnoprawnością. Wymaga gruntownego remontu lub kwalifikuje się do rozbiórki i ponownej budowy, co ze względów formalnych niestety nie jest możliwe do wsparcia przez samorząd, a fundacja prowadząca warsztaty nie ma takich środków. Stąd pojawił się pomysł, aby warsztaty przenieść do niezależnego skrzydła szkoły przy ul. Sikorskiego, skąd wyprowadziły się na ul. Szkolną klasy zerowe.

Demografia przemawia za lokalizacją

Proponowana nowa lokalizacja WTZ opiera się na analizie demograficznej, która wskazuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba dzieci zgłaszanych do edukacji szkolnej w centrum miasta będzie się utrzymywała, a nawet spadała. Dzięki oddaniu do użytku nowej szkoły, funkcjonującej w ramach Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, mamy obecnie trzy szkoły, które obsługują centralną część miasta. Po likwidacji gimnazjów jest to łącznie pięć budynków szkolnych, co daje sporą elastyczność w kształtowaniu obwodów szkolnych. SP nr 5 w dwóch budynkach daje miejsce 1 500 uczniom, SP nr 1 w dwóch budynkach daje miejsce 1 200 uczniom, zaś SP nr 4 mieszcząca się w jednym budynku zapewnia naukę 600 uczniom. Znajomość trendów demograficznych oraz planów inwestycyjnych daje gminie możliwość długofalowego planowania zapotrzebowania na miejsca w szkole, tak aby obiekty były wykorzystywane równomiernie. Dzięki temu mamy zapewnione utrzymywanie jednozmianowości dla klas 4–8 oraz 1,5 zmiany dla dzieci z klas 1–3, w przypadku których bufor czasowy wypełniają dobrze zorganizowane świetlice.

Szkoła będzie funkcjonować bez zakłóceń

Przekazanie pomieszczeń w niezależnym skrzydle szkoły, z własnym wejściem na potrzeby WTZ, nie wpłynie znacząco na organizację pracy w szkole. – Zachowany zostanie dotychczasowy komfort nauki i pracy, a organizacja szkoły praktycznie się nie zmieni – zapewnia dyrektor SP nr 5 Dariusz Nowak. Szkoła Podstawowa numer 5 funkcjonuje w dwóch budynkach. Począwszy od września br., najmłodsze roczniki od zerówek do klas czwartych będą się uczyć w obiekcie przy ul. Szkolnej 14, zaś w budynku przy ul. Sikorskiego 20 zlokalizowane będą oddziały klas starszych.

– W tej chwili planujemy w każdym budynku umieścić 36 oddziałów. Dane demograficzne wskazują na to, iż w przyszłych latach ich liczba będzie się zmniejszać, już w kolejnym roku przy ul. Sikorskiego przewidujemy tylko 32 oddziały – wyjaśnia dyrektor. Dzięki nowej organizacji pracy szkoły od nowego roku szkolnego w budynku przy ul. Szkolnej zostaną wygospodarowane dodatkowe pomieszczenia na świetlice dla klas młodszych. Oba budynki szkoły posiadają duże hale sportowe, a budynek przy ul. Sikorskiego dodatkowo bezpośredni dostęp do basenu GOSiR. Praca na zajęciach edukacyjnych będzie trwała do godziny 15.30, co ułatwi dzieciom, ich rodzicom oraz szkole organizację zajęć
dodatkowych wspierających uczniów utalentowanych oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce.
– Dbając o zdrowie i wygodę naszych podopiecznych, uczniom od klasy czwartej do ósmej zapewnimy dostęp do szafek, by nie musieli nosić wszystkich podręczników w plecakach. Od przyszłego roku szkolnego ruszamy także z nowym projektem i tworzymy klasy sportowe – pływacką oraz koszykarską, w których dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje pod okiem trenerów MKS Piaseczno ściśle współpracujących z naszą szkołą – dodaje dyrektor Nowak.

Inwestycje w tej części miasta

W ciągu ostatnich kilku lat w części miasta pokrywającej się z obwodem SP nr 5 wykonanych zostało dużo inwestycji poprawiających zarówno infrastrukturę drogową, jak i społeczną i rekreacyjną. Zmodernizowane zostały ul. Szkolna oraz ul. Powstańców Warszawy, powstały ścieżki rowerowe, których sieć sukcesywnie będzie się zagęszczać, ul. Sikorskiego połączona została z ul. Wojska Polskiego, dzięki czemu ułatwiony został wyjazd z okolic szkoły. – Obecnie na ukończeniu jest przebudowa al. Róż, wcześniej wyremontowany został deptak Marusarzówny, który również zostanie połączony z ul. Wojska Polskiego. Za rok powinien być gotowy nowy obiekt użyteczności publicznej, w którym będzie zlokalizowany dzienny dom pobytu seniora, jak również siedziba klubu seniora oraz senioralnej biblioteki – wylicza burmistrz Daniel Putkiewicz. Stale modernizowane jest zaplecze sportowe GOSiR wraz z boiskami zewnętrznymi, zaś Park Zachodni przy al. Róż całkowicie zmienił swoje oblicze, stając się chętnie odwiedzanym miejscem wypoczynku i rekreacji.