Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM

364

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego, w ul. Janusz Kusocińskiego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM